top of page

 

 

 

 

 

Vi gör skalenliga planritningar på din lägenhetet, ditt hus eller din lokal.

Ofta är ritningar på gamla fastigheter mycket felaktiga, kanske har nya badrum byggts, kök flyttats eller allmänna renoveringar och ombyggnader, som gör att de gamla ritningarna inte stämmer.

Idag är det även vanligt att byggnadsnämnden vill ha ritningar för en bygganmälan om man t.ex. flyttar kök eller badrum.

 

Med hjälp av lasermätare och AutoCad producerar vi nya skalenliga planritningar. På plats tar vi alla mått som behövs och färdigställer ritningen på kontoret.

Vi levererar en PDF-fil per mail och en utskriven A4 per post.

 

För att begära offert på ritning av ditt objekt, maila oss på info@kvadratkoll.se eller ring 070 353 96 39.

 

Klicka här för exempelritning

Ritning / Relationsritning

bottom of page