top of page

Regelverk

 

När du har bestämt dig för att anlita en areamätare är det väldigt viktigt att rätt regelverk tillämpas.

Tillsammans med Skatteverket, Konsumentverket, Boverket, Hyresgästföreningen och Mäklarsamfundet använder vi oss av Svensk Standards regler fastställda av SIS, Swedish Standards Institute 2020.

Dagens standard heter SS 21054:2020.

 

SIS, som har utfärdat standarden för hur man mäter bostäder, håller själva i ett diplomeringsprogram för areamätare där man grundligt går igenom standarden och sedan får utföra ett kunskapsprov.

För ett pålitligt mätbevis är det väldigt viktigt att man använder sig av en diplomerad areamätare, självklart är vi diplomerade.

 

bottom of page