top of page

Att mäta

Varför bör man mäta sin bostad eller lokal?

 
Priserna på dagens bostäder jämförs ofta baserade på objektens kvadratmeterpris. Detta har resulterat i att varje kvadratmeter värderas högt och att det är nu är viktigare än tidigare att storleken på bostäder som säljs har en korrekt area. Detta för att undvika framtida tvistemål vid ägarbyten.
 
Det kan finnas många anledningar till att tidigare areauppgifter på bostäder och lokaler inte stämmer, varför det kan vara en bra idé att göra en ny mätning. Med dagens mätteknik är det dessutom betydligt enklare att få mer exakta siffror jämfört med de äldre mätmetoderna.
 
Många ombyggnationer och renoveringar kan ha skett genom åren. Det kan ha tillkommit hissar i flerbostadshus, rum kan ha köpts/sålts till andra medlemmar, vindar kan ha inretts och hus har ofta byggts till. Standarden för hur man mäter area har även ändrats genom åren. Förr i tiden räknade man inte alltid med köksförvaring och vissa garderober som idag räknas med till boarean.
 
Tidigare ville många minimera sin boarea för att få ett lägre taxeringsvärde på sin fastighet. Detta gör att tidigare uppmätt boarea/biarea ofta inte stämmer. Idag vill man gärna maximera boarean då många köper både lägenheter och hus baserade på pris per kvadratmeter.
 
Uppmätningar av lokaler är idag väldigt vanligt.
Korrekta areauppgifter är till nytta för både hyresgäst och hyresvärd i avtalsförhållandet vid hyresprissättningen.
 
 
 
bottom of page