top of page

 

 

Dokumentation - Mätbevis ett juridiskt dokument

 

Som dokumentation upprättas ett mätbevis där det framgår vad det är för objekt (lokal, lägenhet eller villa), adressen, beställaren, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, vilken standrad som har använts, hur mätningen har utförts, objektets storlek och hur boarea/biraea är fördelad.

 

Mätbeviset är ett juridiskt dokument som kan användas vid försäljning av bostaden/lokalen och är giltigt tills det att SIS utfärdar en ny standard. Utan ett mätbevis från en diplomerad areamätare är en areauppgift opålitlig och bör ej användas vid försäljning.

 

Ett mätbevis kan vanligtvis fås digitalt redan samma dag som areamätningen har skett.

 

bottom of page